Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

O B A V J E Š T E Nj E o mjerama predostrožnosti sa ciljem prevencije širenja koronavirusa

Datum: 18.03.2020.

Shodno novonastaloj situaciji sa COVID-19 virusom i trenutnim razvojem događaja Ured za veterinarstvo BiH donosi mjeru predostrožnosti sa ciljem prevencije širenja koronavirusa, a mjera se odnosi na rad sa strankama za period od 17.03.2020. do daljnjeg.

 

Prijem ZAHTJEVA se vrši isključivo putem pošte za izdavanje:

a)     Rješenja o nepostojanju veterinarsko zdravstvenih uvjeta za uvoz;

b)    Upis objekata u Upisnik Ureda;

c)     Veterinarsko zdravstvenih certifikata za međunarodni promet izvoz;

d)     Rješenja za dodjelu pristupnih šifri;

e)      Rješenja o povratu pogrešno uplaćenih sredstava;

f)       Dokumentacija za upis u VIS;

g)      Upisi dobavljača.

 

Izdavanje gore navedenih dokumenata od strane Ureda za veterinarstvo BiH će se vršiti putem pošte, a stranke se mole da prilikom predaje gore navedenih zahtjeva dostave ovlaštenje za brzu poštu koja će izvršiti preuzimanje izdate dokumentacije.

Svi hitni upiti vezana za djelatnosti koje obavlja Ured za veterinarstvo BiH se mogu vršiti dostavljanjem upita na elektronsku adresu: info@vet.gov.ba ili pozivom na brojeve:

033 565 714;

033 565 733 i

033 565 706.


Napomena: Gore nevedeni zahjevi se mogu dostavljati i putem maila na adresu: info@vet.gov.ba;  svjetlana.pandurevic@vet.gov.ba   stim da se originalna dokumentacija mora dostaviti putem redovne ili brze pošte.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab