Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Naputak o provođenju monitoringa na prisutnost bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2019. godin

Datum: 26.06.2019.

Ovdje možete preuzeti Naputak o provođenju monitoringa na prisutnost bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2019. godini, kojim se prethodni Naputak broj 02-2-27-20-34-14/18 od 13.06.2018. godine, stavlja van snage.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab