Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Predstavnici veterinarskog sektora Austrije u radnoj posjeti Uredu za veterinarstvo BiH

Datum: 17.11.2022.

U nastavku međunarodne suradnje sa Republikom Austrijom 14. i 15. studenog 2022. godine realizirana je posjeta austrijskog izaslanstva Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Izaslanstvo Republike Austrije predvodio je Dr. Urlich Herzog - Direktor odjela za zdravlje i  zaštitu potrošača - Voditelj veterinarske službe, a u realizaciji posjete učestvovali su i predstavnici Agencije za zdravlje i sigurnost hrane (Osterreichische Agentur fuer Gesundheit und Ernaerungsicherheit GmbH - AGES). Izaslanstvo Bosne i Hercegovine predvodio je Saša Bošković - direktor Ureda za veterinarstvo BIH.

Dnevni red bilateralnog sastanka na dan 14.11.2022. godine  obilježile su radne diskusije sa timom „Twinning projekta podrške veterinarskom sektoru u Bosni i Hercegovini“ koji financira Europska Unija. Predstavnici  Agencije za zdravlje i sigurnost hrane  (AGES) – kao vodeće tvrtke u savjetodavnom tijelu za provedbu projekta -  upoznati su sa statusom projektnih aktivnosti, kao i planom za realizaciju programa u narednom razdoblju. Izaslanstva zemalja partnera kao i predstavnici projektnog tima, razgovarali su o budućim zadaćama i mogućnostima za što efikasniju suradnju i provedbu projektnih zadaća.

Dana 15.11.2022. godine delegacije su nastavile pregovore o iniciranju zvaničnih administrativnih i protokolarnih procedura za definiranje okvira buduće  međunarodne suradnje institucija partnera.  Na kraju radnog sastanka definirane su daljnje smjernicama djelovanja inozemnih partnera, a predstavnici izaslanstva potpisali su  Zaključke posjete izaslanstva prema kojima je u narednom razdoblju neophodno  postići sve potrebne tehničko – operativne kao i  administrativno - protokolarne preduslove kako bi se učinkovito i djelotvorno realizirale planirane i usaglašene  partnerske aktivnosti;  

-  AGES donatorskog programa pružanja podrške jačanju kapaciteta ovlaštenih laboratorija u Bosni i Hercegovini za naredno razdoblje od najmanje 3 godine, te

- program iniciranja i zaključivanja ugovorne međudržavne suradnje nadležnih institucija za veterinarski sektor zemalja partnera, a sa ciljem kreiranja  zajedničkih programa i projekata  neophodnih za unapređenje kapaciteta veterinarskog sektora BiH, kao i apliciranje prema međunarodnim donatorskim fondovima.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab