Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Pravilnici

Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik BiH“, broj 34) objavljen dana 22.11.2002. godine propisuje između ostalog, zadatak Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine na: iniciranju, pripremi i organizaciji provedbenih propisa iz ovog zakona.

Ured za veterinarstvo BiH, u suradnji sa nadležnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, u razdoblju od 2000. godine do danas inicirao je, pripremio i predložio pravilnike iz oblasti veterinarstva koje možete vidjeti u tabeli ispod.

 

Naziv

Usvojen/Donesen

Sg.

BiH

Broj

Datum objave

1.

Pravilnik o mjerama kontrole bruceloze malih preživara

 

Vijeće ministara BiH

43/09

83/09

02.06.2009

26.10.2009

2.

Pravilnik o uvjetima i načinu rada granične veterinarske inspekcije Bosne i Hercegovine

 

Vijeće ministara BiH

45/09

09.06.2009

3.

Pravilnik o označavanju sirovina i proizvoda životinjskog podrijetla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

82/09

75/13

20.10.2009

30.09.2013

4.

Pravilnik o označavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

 

Vijeće ministara BiH

13/10

79/10

25/11

103/11

41/12

52/15

02/16

66/16

22.02.2010

27.09.2010

04.04.2011

27.12.2011

29.05.2012

30.06.2015

18.01.2016

06.09.2016

5.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o pokusnim životinjama i vrstama pokusa

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

19/10

15.03.2010

6.

Pravilnik o uvjetima koje moraju da ispunjavaju uzgoji kućnih ljubimaca namijenjeni prodaji

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

20/10

16.03.2010

7.

Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

27/10

06.04.2010

8.

Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

27/10

06.04.2010

9.

Pravilnik o držanju opasnih životinja

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

27/10

06.04.2010

10.

Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova

 

Ured za veterinarstvo BiH

27/10

06.04.2010

11.

Pravilnik o mjerama kontrole Njukastl bolesti

 

Vijeće ministara BiH

35/10

03.05.2010

12.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica

 

Vijeće ministara BiH

35/10

03.05.2010

13.

Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

 

Vijeće ministara BiH

38/10

51/11

06/12

04/13

90/14

14/18

10.05.2010

27.06.2011

24.01.2012

21.01.2013

18.11.2014

02.03.2018

14.

Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika

 

Vijeće ministara BiH

38/10

10.05.2010

15.

Pravilnik o tradicionalnom sportskom natjecanju bikova

Ured za veterinarstvo BiH

44/10

31.05.2010

16.

Pravilnik za kontrolu salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom

 

Vijeće ministara BiH

46/10

07/13

07.06.2010

29.01.2013

17.

Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza

 

Vijeće ministara BiH

46/10

96/13

07.06.2010

10.12.2013

 

18.

Pravilnik o uvjetima koje moraju da zadovoljavaju farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama

 

Vijeće ministara BiH

46/10

12/13

74/16

85/17

60/21

07.06.2010

18.02.2013

04.10.2016

01.12.2017

28.09.2021

19.

Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju i usmrćivanju

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

46/10

07.06.2010

20.

Pravilnik o zaštiti pokusnih životinja i uvjetima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja se bave izvođenjem pokusa na životinjama

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

46/10

07.06.2010

21.

Pravilnik o zaštiti životinja tokom prijevoza i sa prijevozom povezanih postupaka

Ured za veterinarstvo BiH

57/10

13.07.2010

22.

Pravilnik o statusu država ili regija u odnosu na bovinu spongioformnu encefalopatiju

Vijeće ministara BiH

80/10

55/12

86/12

98/14

30/18

28/21

28.09.2010

17.07.2012

30.10.2012

22.12.2014

11.05.2018

07.05.2021

23.

Pravilnik o provođenju analitičkih metoda i tumačenja rezultata

Vijeće ministara BiH

95/10

16.11.2010

24.

Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određene sirovine i proizvode životinjskog podrijetla

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

109/10

29.12.2010

25.

Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravlja životinja koji se odnose na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za ljudsku konzumaciju

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

5/11

24.01.2011

26.

Pravilnik o mjerama za nadzor afričke svinjske kuge

 

Vijeće ministara BiH

15/11

28.02.2011

27.

Pravilnik o mjerama za kontrolu određenih bolesti životinja i posebne mjere za vezikularnu bolest svinja

 

Vijeće ministara BiH

15/11

28.02.2011

28.

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz određenih vrsta ptica i o uvjetima karantene

 

Vijeće ministara BiH

17/11

08.03.2011

29.

Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje afričke bolesti konja

 

Vijeće ministara BiH

17/11

08.03.2011

30.

Pravilnik o sirovom mlijeku

 

Vijeće ministara BiH

21/11

62/14

17/19

22.03.2011

11.08.2014

05.03.2019

31.

Pravilnik o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongioformnih encefalopatija

 

Vijeće ministara BiH

28/19

12.04.2019

32.

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuje na životinje akvakulture i njihove proizvode, te sprečavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih životinja

 

Vijeće ministara BiH

28/11

12.04.2011

33.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa

Vijeće ministara BiH

45/11

07.06.2011

34.

Pravilnik o načinu obavljanja pretraga na prisutnost Trichinella u mesu

Vijeće ministara BiH

56/11

4/13

12.07.2011

21.01.2013

35.

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih supstanci u proizvodima životinjskog podrijetla

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

61/11

67/12

45/16

01.08.2011

28.08.2012

17.06.2016

36.

Pravilnik o dodatnim garancijama za gospodarstva u odnosu na transmisivne spongioformne encefalopatije

 

Vijeće ministara BiH

6/12

24.01.2012

37.

Pravilnik o zaštiti pasa koji se drže kao kućni ljubimci

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

18/12

06.03.2012

38.

Pravilnik o utvrđivanju veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za odlaganje, korištenje, sakupljanje, prijevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona, stavljanje na tržište, uvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

 

Ured za veterinarstvo BiH

30/12

17.04.2012

39.

Pravilnik o provođenju mjera kontrole, praćenja, nadzora i ograničenja kretanja životinja prijemčivih na bolest plavog jezika

 

Vijeće ministara BiH

32/12

24.04.2012

40.

Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja

 

Vijeće ministara BiH

34/12

68/12

07.05.2012

03.09.2012

41.

Pravilnik o uvjetima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda životinjskog podrijetla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini

 

Vijeće ministara BiH

57/12

24.07.2012

42.

Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkih postupaka, metoda uzimanja uzoraka i kriterijuma za vrednovanje rezultata laboratorijskih testova za vezikularnu bolest svinja

 

Vijeće ministara BiH

59/12

31.07.2012

43.

Pravilnik kojim se predviđaju uvjeti i tehnike genotipiziranja  PrP gena populacija ovaca u Bosni i Hercegovini

 

Vijeće ministara BiH

86/12

30.10.2012

44.

Pravilnik o načinu odobravanja objekata koji se bave uzgojem živih životinja, proizvodnjom, preradom, obradom i skladištenjem proizvoda životinjskog podrijetla za izvoz na tržište Europske unije

 

Ured za veterinarstvo BiH

102/12

24.12.2012

45.

Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterije vrsta Salmonella enteritidis  i Salmonella typhimurium kod brojlera

 

Ured za veterinarstvo BiH

102/12

24.12.2012

46.

Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterije vrsta Salmonella enteritidis  i Salmonella typhimurium kod kokoši nesilica

 

Ured za veterinarstvo BiH

102/12

24.12.2012

47.

Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

 

Vijeće ministara BiH

103/12

25.12.2012

48.

Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla

 

Vijeće ministara BiH

103/12

28/14

87/15

25.12.2012

14.04.2014

16.11.2015

49.

Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrsta Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrsta Gallus gallus podrijetla

 

Ured za veterinarstvo BiH

103/12

25.12.2012

50.

Pravilnik o provedbi Programa nadzora  avijarne influence kod peradi i divljih ptica

 

Vijeće ministara BiH

4/13

21.01.2013

51.

Pravilnik o higijeni hrane

 

Vijeće ministara BiH

4/13

21.01.2013

52.

Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja

 

Vijeće ministara BiH

5/13

62/17

22.01.2013

29.08.2017

53.

Pravilnik o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje

 

Vijeće ministara BiH

15/13

26.02.2013

54.

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani koji su  posljedica neizbježnog onečišćenja hrane za životinje tim supstancama za one vrste životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno

 

Vijeće ministara BiH

48/13

18.06.2013

55.

Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste odobrenih objekata koji rukuju nusproizvodima životinjskog podrijetla

 

Ured za veterinarstvo BiH

64/13

 

19.08.2013

 

56

Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste odobrenih objekata koji rukuju proizvodima životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

 

Ured za veterinarstvo BiH

64/13

16/16

19.08.2013

08.03.2016

57.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu vođenja jedinstvene liste objekata koji rukuju proizvodima životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

Ured za veterinarstvo BiH

26/16

19.04.2016

58.

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje

 

Vijeće ministara BiH

65/13

28/16

20.08.2013

19.04.2016

59.

Pravilnik o mjerama u slučaju otkrivanja relevantnih serotipova salmonela od interesa za javno zdravstvo kod peradi

Vijeće ministara BiH

96/13

14/18

10.12.2013

02.03.2018

60.

Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja visoko patogene influence ptica na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima

 

Vijeće ministara BiH

12/14

17.02.2014

61.

Pravilnik o biosigurnosnim mjerama za smanjenje rizika od prenosa visokopatogene influence ptica s ptica koje žive u divljini na perad i druge ptice u zatočeništvu

 

Vijeće ministara BiH

92/14

01.12.2014

62.

Pravilnik o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani

 

Vijeće ministara BiH

3/16

19.01.2016

63.

Pravilnik o načinu i oznakama za dodjeljivanje broja odobrenom objektu za potrebe vođenja jedinstvene liste svih odobrenih i registrovanih objekata u kojima se rukuje hranom za životinje

 

Ured za veterinarstvo BiH

26/16

12.04.2016

64.

Pravilnik o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica u Bosni i Hercegovini

 

Vijeće ministara BiH

96/16

34/19

29.12.2016

17.05.2019

65.

Pravilnik o načinu odobravanja objekata koji se bave uzgojem živih životinja, proizvodnjom, preradom, obradom i skladištenjem proizvoda životinjskog podrijetla i nusproizvoda životinjskog podrijetla u svrhu izvoza na tržište Euroazijskog ekonomskog saveza

 

Ured za veterinarstvo BiH

83/17

17.11.2017

66.

Pravilnik o kontrolama i uvjetima unošenja osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla u Bosnu i Hercegovinu

 

Vijeće ministara BiH

90/17

22.12.2017

67.

Pravilnik o utvrđivanju pravila za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija

 

Vijeće ministara BiH

28/19

12.04.2019

68.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja

 

Vijeće ministara BiH

74/19

18.11.2019

69.

Pravilnik o maksimalno dopuštenim količinama kokcidiostatika u mesu peradi koji su posljedica prehrane peradi hranom koja sadrži kokcidiostatike

 

Vijeće ministara BiH

74/19

18.11.2019

 


 

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab