Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

U BIH održana terenska simulacijska vježba za slinavku i šap

Datum: 18.07.2023.

U periodu od 05. – 07. jula 2023. godine, u Bosni i Hercegovini je održana terenska simulacijska vježba koju je organizirala Evropska komisija za kontrolu slinavke i šapa (EU FMD) i sličnih prekograničnih bolesti životinja tzv. FAST bolesti sa svojim timom eksperata,  uz podršku Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Vježba je organizirana sa ciljem kontinuiranog unapređenja  planova hitnih mjera za kontrolu bolesti životinja, te spremnosti da se u hitnim situacijama odgovori na FAST bolesti životinja.

Cilj vježbe je bio kroz praktičnu vježbu na terenu testirati protokole i standardne operativne procedure za biosigurnost na farmi i osobnu zaštitu veterinara. Provođenje ovakvog tipa vježbe doprinosi sistemu hitne pripravnosti, odgovoru i kontroli bolesti poput slinavke i šapa, te unapređuje saradnju između svih aktera uključenih u kontrolu i suzbijanje bolesti.

Vježbi su prisustvovali veterinari iz veterinarskih organizacija, veterinarski inspektori, predstavnici nadležnih entitetskih ministarstava te veterinarskih laboratorija koji se bave dijagnostikom slinavke i šapa i drugih FAST bolesti. 

Iako se tema vježbe odnosila na procedure vezane za slinavku i šap, principi postavljanja biosigurnosnih barijera, ispravnog korištenja zaštitne opreme, provođenja kliničkog ispitivanja životinja, epidemiološkog ispitivanja, uzorkovanja i transporta uzoraka, neškodljivog uklanjanja i procedura napuštanja zaraženog imanja itekako se mogu iskoristiti prilikom kontrole i sprječavanja širenja afričke svinjske kuge koja se nedavno pojavila u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab