Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Pokrenuta akcija „Prijavi korupciju“

Datum: 17.03.2022.

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine pokrenuo je akciju pod nazivom „Prijavi korupciju“, kako bi u okviru svojih nadležnosti i kapaciteta doprinio otklanjanju i sprečavanju mogućih oblika koruptivnog ponašanja. Cilj ove akcije je podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije i smanjenje mogućnosti zloupotrebe rada državnih službenika na graničnim prelazima, odnosno, zaposlenih u Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Pozivom na telefonski broj 080050217 može se ostaviti poruka u trajanju do 2 minuta i na taj način prijaviti korupcija. Svi pozivi iz: Mtel, BH Telecom kao i HT Eronet mreže su besplatni, a svaki poziv je anoniman.

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine poziva sve građane da se uključe u ovu akciju, te da sumnjive radnje i potencijalne zloupotrebe prijave na navedeni telefonski broj.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab