Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Predstavnici UZV-a BiH na radnom sastanku u Tuzli

Datum: 20.10.2022.

Dana 17.10.2022. godine, u Tuzli je na inicijativu Veterinarske komore Federacije BiH, održan radni sastanak na kome su prisustvovali predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH, kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i Veterinarske komore Federacije BiH. Na sastanku se razgovaralo o uputstvima, preporukama, meritornim tumačenjima i eventualnim izmjenama i dopunama Pravilnika o osnivanju i uslovima koje moraju ispunjavati sloništa za životinje. Učesnici radnog sastanka izrazili su zadovoljstvo održanim sastankom, te su najavili još intenzivniju saradnju u narednom periodu.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab