Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Vijesti

Inspekcijski tim DG SANTE u auditu mliječnom sektoru Bosne i Hercegovine

01.06.2023.

Izaslanstvo Ureda za veterinarstvo BiH na generalnoj sjednici svjetske skupštine delegata Svjetske organizacije za zdravlje životinja

26.05.2023.

Održan Prvi međunarodni kongres živinarstva/peradarstva u BiH

26.05.2023.

Posjeta veleposlanika Arapske Republike Egipat u BiH Uredu za veterinarstvo BiH

31.03.2023.

Inspekcijski tim iz Malezije u posjeti BiH

08.03.2023.

Održana obuka službenih veterinara na temu „Proizvodi ribarstva izvoz u EU“

28.12.2022.

Predstavnici veterinarskog sektora Austrije u radnoj posjeti Uredu za veterinarstvo BiH

17.11.2022.

Održan sastanak ravnatelja Ureda za veterinarstvo BiH i Veterinarskog instituta „Dr Vaso Butozan“

15.11.2022.

Pokrenuta akcija „Prijavi korupciju“

17.03.2022.

Predstavnici UZV-a BiH na radnom sastanku u Tuzli

20.10.2022.

Ravnatelj UZV-a BiH na konferenciji u Kataniji

11.10.2022.

Predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH na trodnevnoj radionici u Banji Vrućici

21.09.2022.

Rukovodstvo Ureda za veterinarstvo BiH na sastanku sa Budimirom Plavšićem

20.06.2022.

Delegacija Ureda za veterinarstvo BIH u studijskoj posjeti Austriji

02.06.2022.

Dogovoreno potpisivanje Memoranduma o suradnji sa Agencijom za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije

27.04.2022.

Uspješno završen obuka na temu važnosti uloge lovaca u programu aktivnog i pasivnog nadzora bjesnoće u Bosni i Hercegovini

29.03.2022.

Na seminaru za inovacije znanja veterinara ravnatelju UZV-a BiH dodjeljena Zlatna povelja

25.02.2022.

Održana regionalna radionica na temu “Približavanje nacionalne legislative novom Zakonu o zdravlju životinja Europske unije”

25.01.2022.

Novogodišnja čestitka

28.12.2021.

Nova računalna oprema za veterinarske inspektore na graničnim prijelazima

27.12.2021.
Stavke 0 - 20 od 77 ukupno

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab