Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Rukovodstvo Kancelarije za veterinarstvo BiH na sastanku sa Budimirom Plavšićem (translation is not available)

Date: 20.06.2022.

Rukovodstvo Kancelarije za veterinarstvo BiH na čelu sa direktorom Sašom Boškovićem upriličilo je u Sarajevu  sastanak sa Budimirom Plavšićem, predstavnikom Regionalnog predstavništva Svjetske organizacije za zdravlje životinja za Evropu.  Na sastanku su razmatrane buduće aktivnosti vezane za saradnju između Kancelarije i Svjetske organizacije za zdravlje životinja za Evropu, a koje uključuju sprovođenje follow up PVS evaluacije, jačanje kapaciteta za identifikaciju i kontrolu kretanja životinja, dobijanje kontrolisanog statusa za Bovinu spongioformnu encefalopatiju (BSE), te uspostavljanje bolje kontrole antimikrobne rezistencije (AMR)

Takođe, na sastanku je podržan i dosadašnji doprinos, te nastavak aktivnog učestvovanja Bosne i Hercegovine u radu GT TADs I drugih regionalnih komisija.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab