Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Posjeta delegacije Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Republici Turskoj (translation is not available)

Date: 12.10.2021.


Delegacija Kancelarije za veterinarstvo BiH na čelu sa direktorom Sašom Boškovićem boravila je u sedmodnevnoj posjeti Republici Turskoj u periodu od 03.-10.10.2021.godine.


Cilj stručne posjete je bio provjera ispunjenosti BiH veterinarsko zdravstvenih  uslova u šest pogona za klanje peradi i preradu proizvoda od mesa peradi registrovanih od strane turskih vlasti, a koji su izrazili želju da svoje proizvode izvoze u Bosnu i Hercegovinu.


Ova posjeta organizovana je na poziv Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Turske - Generalni direktorat za kontrolu hrane.Predmet inspekcijske kontrole bilo je šest pogona za klanje peradi i preradu proizvoda od mesa peradi, a izvršen je pregled proizvodnih pogona i prateće dokumentacije. Detaljan izvještaj za svaki pojedinačni pogon će biti dostavljen turskim vlastima u narednom periodu.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab