Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU OBUKA ZA KORISNIKE AIMCS APLIKACIJE (translation is not available)

Date: 02.12.2022.

Kancelarija za veterinarstvo BiH preko Agencije za obilježavanje životinja organizuje ponovne obuke o pristupu i korišćenju AIMCS aplikacije za sve doktore veterinarske medicine koji su korisnici navedene aplikacije. Obuke će se održati putem “Zoom“ aplikacije u više termina, kako slijedi:

 

Za veterinarske inspektore:

 

-    06.12.2022. godine sa početkom u 13,00 časova

-    07.12.2022. godine sa početkom u 09,00 časova

 

Za doktore veterinarske medicine zaposlene u ovlaštenim veterinarskim organizacijama:

 

-    06.12.2022. godine sa početkom u 09,00 časova,

-    07.12.2022. godine sa početkom u 13,00 časova,

-    08.12.2022. godine sa početkom u 09,00 časova i

-    08.12.2022. godine sa početkom u 13,00 časova

-    09.12.2022. godine sa početkom u 09,00 časova i

-    09.12.2022. godine sa početkom u 13,00 časova.

 

Navedene obuke će se realizovati sa ciljem ponovnog upoznavanja korisnika sa svim funkcionalnostima koje su omogućene u bazi podataka, a na osnovu date preporuke od strane Audit tima za izvoz crvenog mesa u zemlje EU da se izvrše ponovne edukacije korisnika baze podataka.

Pozivi za obuke sa programom obuka i linkovi za pristupe putem „Zoom“ aplikacija biće dostavljeni na mejl adrese korisnika koje su naveli u prijavnom obrascu prilikom pohađanja prve obuke.

Sve dodatne informacije o planiranim obukama možete dobiti putem mejl adresa: tehnicka.podrska@vet.gov.ba;  duska.kopustenjski@vet.gov.ba;  milan.djunic@vet.gov.ba

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab