Изјава о сврси доношења Правилника

Printer-friendly version
29.12.2017

Изјава о сврси доношења Правилника којим се утврђују мјере за спрјечавање, контролу и искорјењивање трансмисивних спонгиформних енцефалопатија

Правилник којим се утврђују мјере за спрјечавање, контролу и искорјењивање трансмисивних спонгиформих енцефалопатија је предмет усклађивања са европском легислативом, односно са Уредбом  (ЕЗ) бр. 999/2001 Европског парламента и Савјета од 22. маја 2001. године о утврђивању правила за спрјечавање, контролу и искорјењивање одређених трансмисивних спонгиформних енцефалопатија.

Овај Правилник се односи на јавно здравство и укључује мјере за смањивање потенцијалне опасности за људе и животиње због излагања зараженим производима животињског поријекла. Овај се Правилник треба примјењивати на производњу и стављање на тржиште живих животиња и одређених производа животињског поријекла у складу са важећим прописима.

Циљне групе које обухвата предметни правилник су субјекти у послованју с храном/храном за животиње, односно сва физичка и правна лица и организације на које се односи.

Напомена: Текст назива преднацрта Правилника је технички измијењен ради боље усклађености терминологије али се стари назив наводи у изјави због раније примјене истог. 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE