Јавни позив за достављање приједлога и коментара на преднацрт Правилника

Printer-friendly version
29.12.2017

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на преднацрт Правилника којим се утврђују мјере за спрјечавање, контролу и искорјењивање трансмисивних спонгиформних енцефалопатија

На основу члана 7. става (1) тачке а) Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17) овим путем позивамо заинтересирану јавност, односно сва физичка и правна лица и организације на која се односи Правилник којим се утврђују мјере за спрјечавање, контролу и искорјењивање трансмисивних спонгиформних енцефалопатија, на достављање писаних приједлога и коментара на предметни правилник путем wеб апликације е консултације.

Приједлоге и коментаре је могуће доставити у временском оквиру од 15 дана од дана постављања преднацрта Правилника на интернет страницу Уреда за ветеринарство БиХ и wеб апликацију е консултације, односно у планираном термину од 28.12.2017.-12.01.2018. године.

Линк за wеб апликацију је https://ekonsultacije.gov.ba.

Напомена: Текст назива преднацрта Правилника је технички измијењен ради боље усклађености терминологије али се стари назив наводи у позиву због раније примјене истог у wеб апликацији. 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE