KUĆNI LJUBIMCI- IZVOZ ILI NEKOMERCIJALNO KRETANJE ZBOG POTREBA VLASNIKA

Printer-friendly version
14.01.2015
NEKOMERCIJALNO KRETANJE ZBOG POTREBA VLASNIKA


Ovim putem vas obavještavamo da je nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika ili osobe odgovorne za životinje u ime vlasnika iz Bosne i Hercegovine u zemlje članice Evropske unije propisano Regulativama (EZ) 576/2013 i 577/2013.
U skladu sa navedenim Regulativama Evropske unijepotrebno je da kućne ljubimce prilikom nekomercijalnog kretanja iz Bosne i Hercegovine u države članice Evropske unije prati pored vlasničke knjižice/pasoša i veterinarsko zdravstveni certifikat.
Veterinarsko zdravstveni certifikat u skladu sa Odlukom o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“ broj 33/03, 14/04, 35/05) Ured za veterinarstvo BiH izdaje službenom veterinaru/ovlaštenom veterinaru na osnovu podnesenog Zahtjeva.
Certifikat može potpisati samo službeni veterinary/ovlašteni veterinar, kojeg je ovlastio Ured za veterinarstvo BiH  i čiji potpis je deponiran u Registru Ureda za veterinarstvo BiH.
Uredu za veterinarstvo BiH dostavlja se:
a)  popunjen Zahtjev od strane službenog veterinara/ovlaštenog veterinara;
b)  Uplatnice;
c) Punomoć za preuzimanje certifikata od Ureda za veterinarstvo BiH u ime službenog veterinara/ovlaštenog veterinara;
 
Izgled Veterinarsko zdravstvenog certifikata za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca
 
Uputstvo za popunjavanje certifikata
 
Propisi EU vezani za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika:
Uredba EU 577/2013
Uredba EU 576/2013
Uredba EU 1152/2011
 
Izjave potrebne za nekomercijalno premještanje životinja
Izjava iz tačke II.1-opaska (2) u NAPOMENAMA strana 3 certifikata
Izjava iz tačke II.3.2-opaska (5) u NAPOMENAMA strana 3 certifikata
Izjava iz tačke II.3.1-opaska (7) u NAPOMENAMA strana 3 certifikata


Bitni linkovi EU
EU stranica na kojoj su uslovi propisani:
 
Ulazne postaje EU:
 
Odobrene laboratorije za testiranje:
 
Informacije država članica obznanile da premještaj životinja mlađih od 16 tjedana iz točke II.3 na njihovo državno područje nije dozvoljeno: 
 
Šta treba posjednik pribaviti prije kretanja u pratnji kućnog ljubimca:
 

1. identificirati životinju TRANSPONDEROM ili TETOVAŽA (tetovaža vrijedi samo ako je aplicirana prije 06.07.2011 godine)

2. provesti cijepljenje nad životinjom na bjesnilo nakon identificiranja životinje

3. provjeriti da li se država članica EU nalazi u Prilogu I. Uredbe 1152/2011, ukoliko je država navedena osigurati da se Anti-Echinococcus tretman provede u propisanom roku.

4. provjeriti da li granični prijelaz vrši dokumentacijski i identifikacijski pregleda životinja  (http://ec.europe.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm)

5. Osigurati sve dokaze o svrsi putovanja (godišnji odmor, preseljenje, natjecanje životinja, trening životinja, izložba životinja)

6. Osigurati sve potrebne izjave koje čine dodatak certifikatu

 
Šta treba službeni veterinar ili ovlašteni veterinar:
Za popunjavanje tačke II.1.:
  1. Svrhu putovanja- imati dokaz o kretanju vlasnika
  2. Imati propisanu Izjavu iz točke II.1 (opaska (2))
  3. Ukoliko životinje putuju u pratnji fizičkog lica- imati ovjerena odobrenja
 
Za popunjavanje tačke II.2.:
  1. Broj životinja- na osnovu vlasnički knjižica/pasoša provjeriti
  2. Ako je broj životinja veći od 5-imati dokaz o registraciji na natječaju ili članstvo o udruzi koja organizira trening itd.
 
Za popunjavanje tačke II.3:
  1. Dob životinja- potrebno za odabir uslova koji odgovaraju istim;
  2. Ako su životinje mlađe od 12 tjedana ili između 12-16 tjedana- zahtjevati od posjednika životinja da dostavi dokaz da zemlja odredišta dozvoljava premještanje takvih životinja na svoju teritoriju- ovdje su države koje ne dozvoljavaju:

 

 

 

 

 

3.      Imati propisanu Izjavu  iz tačke II.3.2. ukoliko su mlađe životinje bez majke;
4.      Ukoliko takve životinje prati majka imati dokaz da je majka cijepljenja prema odredbama Priloga II Uredba (EZ);
 
5.      Provjeriti da li je identificiranje životinje prethodilo cijepljenju- jer samo cijepljenje identificirane (obilježene) životinje se smatra validnim;
 
6.      Ukoliko se radi o životinjama starijim onda provjeriti da li su imale najmanje 12 tjedana kada je obavljeno cijepljenje;
 
7.      Imati kopiju vlasničke knjižice/pasoša u kojoj se nalaze podaci o cijepljenju;
8.      Provjeriti da li je protekao najmanje 21 dan od primarnog cijepljenja;
9.      Provjeriti rutu putovanja- da li je kretanje izravno u EU ili preko teritorije države koja se nalazi u Prilogu III Uredbe 576/2013;
10. Provjeriti rutu putovanja- ukoliko se kretanje obavlja preko države koja nije navedena u Prilogu III Uredbe 576/2013 potrebno je izvršiti test na protutijela bjesnoće i potrebno je certifikatu priložiti izvješće o rezultatima testa;
11. ukoliko se psi kreću u državu članicu navedenu u Prilogu I Uredbe broj 1152/2011 iste se moraju testirati protiv Echinoccocuca multiocularisa prema uputama iz opaske (9);
12. Ukoliko certifikat potpisuje ovlašteni veterinar- certifikat se mora ovjeriti od strane nadležno tijelo zaduženog za područje djelovanja ovlaštenog veterinara;

  

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE