Pregled državne legislative

Printer-friendly version

 

Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 34/02);
 
Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/02 i 19/02);
 
Zakon o upravi Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH, 38/02);
 
Zakon o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BIH 29/02);
 
Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05);
 
Zakon o hrani Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04);
 
Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 50/08);
 
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 49/04,19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06);
 
Odluka o osnivanju Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 31/00 i 10/02);
 
Odluku o utemeljenju Agencije za označavanje životinja
(„Službeni glasnik BiH“, broj 32/02);
 
Pravilnik o označavanju životinja i shemi kontrole kretanja životinja u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 28/03);
 
Odluka o postupku i mjerama za suzbijanje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika („Službeni glasnik BiH“, broj 29/03);

Odluka o zabrani uvoza u BiH i provoza preko teritorije BiH peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz pokrajine Nordhein – Westfalen u R Njemačkoj,  

Odluka o zabrani uvoza u BiH i provoza preko teritorije BiH peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Kraljevine Holandije, i
Odluka o zabrani uvoza u BiH i provoza preko teritorije BiH peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Belgije.  
 
Odluka kojom se utvrđuju mjere za sprečavanje kontrolu i iskorjenjivanje transmisivih spongiformnih encefalopatija („Službeni glasnik BiH“, broj 31/03);
 
Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutarnjem i međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“, broj 33/03);
 
Odluka o prestanku važenja Odluke o zabrani uvoza u BiH i provoza preko teritorije BiH peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz pokrajine Nordhein – Westfalen u R Njemačkoj,
 
Odluka o prestanku važenja Odluke o zabrani uvoza u BiH i provoza preko teritorije BiH peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Kraljevine Holandije, i
 
Odluka o prestanku važenja Odluke o zabrani uvoza u BiH i provoza preko teritorije BiH peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Belgije („Službeni glasnik BiH“, broj 41/03);
 
Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa u BiH bolesti slinavke i šapa,
 
Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa u BiH atipične kuge peradi Njukastl bolesti,
 
Odluka o zabrani uvoza u BiH i provoza preko teritorije BiH peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz regije Sicilija u Italiji,
 
Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa u BiH bolesti klasične kuge svinja („Službeni glasnik BiH“, broj 42/03);
 
Oduka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa bovine spongiformne encefalopatije („Službeni glasnik BiH“, broj 43/03);
 
Odluka o zarazim bolestima
 
Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze životinja
 
Odluka o zabrani uvoza u BiH određenih pošiljki koje potječu iz Narodne Republike Kine
 
Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infektivne anemije kopitara („Službeni glasnik BiH“, broj 44/03);
 
Odluka o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i u proizvodima
životinjskog podrijetla („Službeni glasnik BiH“, broj 1/04);
 
Odluka o mjerama zaštite od zaraznih i parazitskih bolesti i njihovom   provođenju i
financiranju u 2004. godini („Službeni glasnik BiH“, broj 3/04);
 
Oduka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa u BiH vezikularne bolesti svinja („Službeni glasnik BiH“, broj 4/04);
 
Odluka o veterinarsko zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za
uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba, te rakova i proizvoda od rakova („Službeni glasnik BiH“, broj 5/04);
 
Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorije Bosne i
Hercegovine peradi i proizvoda od peradi radi sprečavanja unosa kokošije kuge- aviarne influence („Službeni glasnik BiH“, broj 7/04);
 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom
stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutarnjem i međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04);
 
Odluka o uvjetima uvoza i provoza živih životinja, proizvoda i namirnica životinjskog podrijetla, lijekova, stočne hrane i otpadaka u Bosnu i Hercegovinu („Službeni glasnik BiH“, broj 17/04);
 
Odluka o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnostički
laboratoriji („Službeni glasnik BiH“, broj 25/04);
 
Odluka o usvajanju plana praćenja i kontrole rezidua za 2004. godinu
(„Službeni glasnik BiH“, broj 31/04);
 
Odluka o osnutku Vijeća za poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju, šumarstvo i
ruralni razvoj BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 33/04);
 
Odluka o uporabi sredstava tekuće proračunske rezerve (Agencija) („Službeni glasnik BiH“, broj 33/04);
 
Odluka o izmjenama odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa bovine spongiformne encefalopatije
 
Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolest plavog jezika
 
Odluka o izmjeni odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolesti klasične kuge svinja
 
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolest slinavke i šapa
 
Odluka o preuzimanju veterinarskih inspektora iz entitetskih ministarstava i odjela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa – Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 33/04)
 
Odluka o uvjetima i načinu rada graničnih veterinarsko-inspekcijskih prijelaza u Bosne i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 49/04);
 
Odluka o financiranju Programa posebne namjene- monitoringa rezidua Ureda za
veterinarstvo BiH
 
Odluka o visini naknade za izdavanje svjedodžbe („Službeni glasnik BiH“, broj 51/04);
 
Odluka o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje („Službeni glasnik BiH“, broj 54/04);
 
Odluka o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti i njihovom provođenju i financiranju u 2005 godini
Odluka o visini naknade za obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko granice Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 6/05);
 
Odluka o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi („Službeni glasnik BiH“, broj 8/05);
 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnostički laboratoriji („Službeni glasnik BiH“, broj 21/05);
 
Odluka o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla („Službeni glasnik BiH“, broj 9/05);
 
Odluka o izmjenama odluke o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutarnjem i međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“, broj 6/05);
 
Odluka o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji moraju biti ispunjeni prilikom stavljanja u promet žive ribe, rakova i mekušaca, te proizvoda dobivenih od njih
(„Službeni glasnik BiH“, broj 6/05);
 
Odluka o usvajanju Plana praćenja i kontrole rezidua za 2005 godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 27/05);
 
Odluka o određivanju ovlaštenih laboratorija u Bosni i Hercegovini
 
Odluka o izmjenama Odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u BiH bolesti slinavke i šapa
Naputak za provođenje Plana monitoringa rezidua („Službeni glasnik BiH“, broj 68/05)
 
Odluka o mjerama kontrole bruceloze malih preživača i uvjetima za određivanje zdravstvenog statusa stada ovaca i koza glede bruceloze malih preživača
(„Službeni glasnik BiH“, broj 70/05);
 
Odluka o izmjenama Odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u BiH bolesti slinavke i šapa
 
Odluka o izmjenama Odluke o određivanju ovlaštenih laboratorija u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 90/05);
 
Odluka o dopuni Odluke o zabrani uvoza u BiH i provozu preko teritorije BiH, peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unosa kokošje kuge - aviarne influence („Službeni glasnik BiH“, broj 93/05);
 
Odluka o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom    provođenju i financiranju u 2006 godini („Službeni glasnik BiH“, broj 12/06);
 
Odluka o veterinarskim pregledima životinja u prometu preko granice BiH,
 
Odluka o načinu obavljanja veterinarskog pregleda hrane za životinje, veterinarskih lijekova, medicinskih pomagala, otpadaka životinjskog podrijetla i drugih tvari kojima se može prenijeti zarazna bolest u prometu preko granice BiH. („Službeni glasnik BiH“, broj 42/06);
 
Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorije Bosne i Hercegovine peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unosa kokošije kuge – aviarne influence („Službeni glasnik BiH“, broj 46/06);
 
Odluka o izmjenama Odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu slinavke i šapa
 
Odluka o izmjenama Odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolest plavog jezika („Službeni glasnik BiH“, broj 72/06);
 
Odluka o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla
Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu klasične svinjske kuge
 
Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivih spongiformnih encefalopatija („Službeni glasnik BiH“, broj 82/06) 
 
Odluka o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom provođenju i financiranju u 2007. godini („Službeni glasnik BiH“, broj 35/07);
 
Odluka o dopuni Odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivih spongiformnih encefalopatija
 
Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki u Bosnu i Hercegovinu radi sprečavanja unošenja bolesti plavog jezika („Službeni glasnik BiH“, broj 40/07);
 
Odluka o uspostavi Grupe za tehničku podršku za Projekt Svjetske banke „Projekt pripremljenosti za avijarnu influencu“(„Službeni glasnik BiH“, broj 29/08);
 
Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu Plana pripravnosti i kontrole avijarne influence – ptičje gripe kod ljudi u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 59/08);
 
Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama za proizvodnju prehrambenih proizvoda („Službeni glasnik BiH“, broj 30/03);
 
Naredba o uplatnom računu za naknade koje se uplaćuju za izdavanje rješenja o   nepostojanju veterinarsko zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz pošiljaka roba koje podliježu veterinarsko-zdravstvenoj kontroli („Službeni glasnik BiH“, broj 45/04) ;
 
Naredba o uplatnom računu za naknade koje se uplaćuju za obvezne veterinarsko zdravstvene preglede u prometu preko granice Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 28/05);   
 
Naredba o zabrani primjene određenih tvari u liječenju riba („Službeni glasnik BiH“, broj 33/07);
 
Naredba o mjerama kontrole zaraznih i parazitskih bolesti životinja i njihovom provođenju i financiranju u 2008. god. („Službeni glasnik BiH“, broj 48/08);
 
Protokol o veterinarskoj suradnji sa Srbijom i Crnom Gorom („Službeni glasnik BiH“, broj 1/04 - Međunarodni ugovor);
 
Odluka o veterinarskim pregledima životinja u prometu preko granica u BiH (Službeni glasnik BiH”, broj 42/06)