Informacije o javnim nabavkama

Printer-friendly version
14.06.2018

 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Internet usluge, LogoSoft d.o.o., Sarajevo, LOT 1;

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Internet usluge, Mtel a.d., Banja Luka LOT 2;

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Internet usluge, BH Telekom d.o.o., Sarajevo; LOT 3;

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Internet usluge, Mtel a.d., Banja Luka, LOT 4;

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Internet usluge, HT Eronet d.o.o., Mostar, LOT 5

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Održavanje vozila, Saradis d.o.o, Vogošća, LOT 1;

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Održavanje vozila, Halilović d.o.o., Sarajevo, LOT 2;

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Održavanje vozila, Mikron Buljan d.o.o., Livno, LOT 5;

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Nabavka automobila, M.R.M. export-import d.o.o., Ljubuški;

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Printani materijal, Primaprom d.o.o., Banja Luka, LOT 1;

- Odluka o poništenju postupka javne nabavke, Nadogradnja informacionog sistema - VIS,

- Odluka o poništenju postupka javne nabavke, Printani materijal, LOT 2;

- Odluka o poništenju postupka javne nabavke, Održavanje vozila, LOT 3 i LOT 8;

- Odluka o poništenju postupka javne nabavke, Održavanje vozila, LOT 4, 6, 7 i 9;

- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma, Mikron Buljan d.o.o., Halilović d.o.o, Saradic d.o.o.;

- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma, M.R.M. export-import d.o.o., Ljubuški

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE