Izvoz napuštenih pasa i mačaka iz skloništa za životinje u Evropsku Uniju

Printer-friendly version
27.07.2017

Izvoz napuštenih pasa i mačaka iz skloništa za životinje u Evropsku Uniju je dozvoljen samo iz skloništa za životinje koja su odobrena za tu svrhu od strane Ureda za veterinarstvo BiH.

Aktuelni spisak odobrenih skloništa za životinje možete preuzeti ovdje.

Da bi se sklonište za životinje odobrilo za izvoz napuštenih pasa i mačaka u Evropsku Uniju, sklonište za životinje mora ispunjavati uslove iz Pravilnika o osnivanju i uslovima koje moraju ispunjavati skloništa životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10) i Odluke EU broj 2013/519.

Zahtjev za odobrenje skloništa za životinje se podnosi pismenim putem Uredu za veterinarstvo BiH. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je dostaviti kopiju odobrenja iz člana 4. navedenog Pravilnika koju je izdalo nadležno upravno tijelo općine na čijem području je formirano sklonište za životinje.

Za dodatne informacije upit sa naznakom „izvoz napuštenih pasa i mačaka u EU“ se može dostaviti putem e-mail na adresu info@vet.gov.ba ili faksom na broj 033 565 725 ili poštom na adresu: Ured za veterinarstvo BiH, Maršala Tita 9a/II, 71 000 Sarajevo.

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE