OBAVIJEST SVIM IZVOZNICIMA MJEŠOVITIH PROIZVODA IZ BOSNE I HERCEGOVINE NA TRŽIŠTE EVROPSKE UNIJE

Printer-friendly version
19.04.2017

MJEŠOVITI PROIZVODI

Odredbe koje se tiču mješovitih proizvoda navedene su u Odluci Komisije (EZ) broj 2007/275 koja je provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2016/1196 dopunjena i primjenjiva od 01.01.2017. Obzirom da je došlo do promjene pravila za određene mješovite proizvode u ovoj obavijesti pojašnjavamo sve odredbe u cilju ispunjavanja istih prilikom izvoza u Evropsku uniju.

ŠTA JE MJEŠOVITI PROIZVOD?

 Definicija iz Odluke Komisije (EZ) broj 2007/275:

MJEŠOVITI PROIZVOD: hrana namijenjena za prehranu ljudi koja sadrži i prerađene proizvode životinjskoga podrijetla i proizvode biljnog podrijetla te ih uključuje ako je prerada primarnog proizvoda sastavni dio proizvodnje konačnog proizvoda.

PRERAĐENI PROIZVODI: prerađeni proizvodi navedeni na temelju točke 7. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004; “

KOJI MJEŠOVITI PROIZVODI PODLIJEŽU VETERINARSKIM PREGLEDIMA?

U članu 4. Odluke Komisije (EZ) broj 2007/275 određeni su mješoviti proizvodi koji se podvrgavaju pregledima od strane veterinarskih inspekcija pri uvozu u Evropsku uniju. Sljedeći mješoviti proizvodi pri uvozu moraju biti najavljeni veterinarskoj inspekciji ulaza u Evropsku uniju:

Mješoviti proizvodi koji sadrže prerađeni mesni proizvod.

Mješoviti proizvodi koji sadrže polovicu ili više tvari od bilo kojeg prerađenog proizvoda životinjskog podrijetla osim prerađenog mesnog proizvoda.

Mješoviti proizvodi koji ne sadrže prerađene mesne proizvode i koji u manje od polovini tvari sadrže proizvod od prerađenog mliječnog proizvoda ako konačni proizvodi ne udovoljavaju zahtjevima člana 6. Odluke Komisije (EZ) broj 2007/275.

 

KOJI MJEŠOVITI PROIZVODI SU IZUZETI OD VETERINARSKOG PREGLEDA PRI ULAZU U EVROPSKU UNIJU?

 U članu 6. Odluke Komisije (EZ) broj 2007/275 navedeni su mješoviti proizvodi koji su izuzeti od člana 3. Odluke Komisije (EZ) broj 2007/275 sljedeći se mješoviti proizvodi ili hrana, namijenjeni za prehranu ljudi, koji ne sadrže bilo koje mesne proizvode, ne podvrgavaju veterinarskim pregledima:

 mješoviti proizvodi koji sadrže manje od polovine tvari bilo kojeg drugog prerađenog proizvoda pod uvjetom da su takvi proizvodi:

I.                trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom njihove proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade kroz čitavu njihovu tvar, tako da se sav sirov proizvod denatu­rira;

II.                 jasno označeni kao namijenjeni za prehranu ljudi;

III.              sigurno zapakirani ili zapečaćeni u čistim spremnicima;

IV.              popraćeni komercijalnim dokumentom i označeni na službenom jeziku države članice tako da i dokument i oznaka zajedno daju podatke o vrsti, količini i broju pakiranja mješovitog proizvoda, zemlji podrijetla, proizvođaču i sastojku;

 

mješoviti proizvodi ili hrana navedeni u Prilogu II. Odluke Komisije (EZ) broj 2007/275;

 

Međutim, bilo koji mliječni proizvod uključen u bilo koje mješo­vite proizvode može jedino biti dobiven i obrađen kako je predviđeno u zemlji navedenoj u Prilogu I. Odluci Komisije 2004/438/EZ (koja je zamjenjena Uredbom Komisije (EZ) broj 605/2010).

 

Popis mješovitih proizvoda i hrane iz Priloga II. Odluke Komisije (EZ) broj 2007/275 koji ne podliježu veterinarskim pregle­dima iz članka 6. stavka 1. tačke b) Odluke Komisije (EZ) broj 2007/275.

Oznaka KN

Pojašnjenje

(1)

(2)

1704, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 1806 90 11,

1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39,

1806 90 50

 

Slastice (uključujući slatkiše) i čokolada, s manje od 50 % prerađenih mliječnih proizvoda i proiz­voda od jaja i obrađeni kako je predviđeno u članku 6. stavku 1. točki (a) ove Odluke.

 

1902 19, 1902 30, 1902 40

 

Tjestenine i rezanci koji nisu miješani niti punjeni prerađenim proizvodom od mesa; s manje od 50 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja i obrađeni kako je predviđeno u članku 6. stavku 1. točki (a) ove Odluke.

 

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40,

1905 40 10, 1905 90 10, 1905 90 20,

1905 90 30, 1905 90 45, 1905 90 55,

1905 90 60, ex 1905 90 90;

 

Kruh, kolači, keksi, vafli i oblate, dvopek, tostirani kruh i slični preprečeni proizvodi; s manje od 20 % prerađenih mliječnih proizvoda i proiz­voda od jaja i obrađeni kako je predviđeno u članku 6. stavku 1. točki (a) ove Odluke.

 

1905 90 obuhvaća samo suhe i prhke proizvode.

ex 2001 90 65, ex 2005 70 00

ex 1604

Punjene masline koje sadržavaju manje od 20 % ribe

Punjene masline koje sadržavaju više od 20 % ribe

ex 2104 10 i ex 2104 20

 

Juhe i poboljšivač i okusa pakirani za krajnjeg potrošača, s manje od 50 % ribljih ulja, praha ili ekstrakata i obrađeni kako je predviđeno u članku 6. stavku 1. točki (a) ove Odluke.

ex 2106 10, ex 2106 90

 

pakirani za krajnjeg potrošača, koji sadržavaju manje količine (ukupno manje od 20 %) prerađenih proizvoda životinjskog podri­jetla (uključujući glukozamin, kondroitin i/ili kitosan) osim mesnih proizvoda.

Tumačenje spiska

U ovom se popisu navode mješoviti proizvodi i hrana u skladu s nomenklaturom robe koja se upotrebljava u Uniji koji se ne moraju podvrgnuti veterinarskim pregledima na graničnoj inspekcijskoj postaji.

Napomene koje se odnose na tablicu:

Stupac (1) – Oznaka KN

U ovom se stupcu navodi oznaka KN. KN, utvrđena Uredbom (EEZ) br. 2658/87, temelji se na međunarodnom Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS) koji je sastavilo Vijeće za carinsku suradnju, sada Svjetska carinska organizacija (WCO), i koji je donijela međunarodna konvencija, sklopljena u Bruxellesu 14. lipnja 1983. i odobrena u ime Europske ekonomske zajednice Odlukom 87/369/EEZ („Konvencija o HS-u”). KN preuzima tarifne brojeve i podbrojeve HS-a do šest znamenki, s tim da samo sedma i osma brojka čine daljnje podbrojeve specifične za njih.

Ako se koristi četveroznamenkasta oznaka: ako nije drukčije određeno, svi mješoviti proizvodi i hrana koji imaju prefiks ili su određeni s te četiri znamenke ne moraju biti podvrgnuti veterinarskim pregledima na graničnoj inspekcijskoj postaji.

Ako samo određeni proizvodi pod četveroznamenkastom, šesteroznamenkastom ili osmeroznamenkastom oznakom sadržavaju proizvode životinjskog podrijetla i ako u KN-u ne postoji nikakva određena potpodjela pod tom oznakom, oznaka se označava s Ex(na primjer ex 2001 90 65:veterinarski pregledi ne zahtijevaju se za proizvode navedene u stupcu (2)).

Stupac (2) – Objašnjenje

U ovom se stupcu iznose pojedinosti o mješovitim proizvodima i hrani obuhva­ćenima odstupanjem od veterinarskih pregleda na graničnim inspekcijskim postajama. Službeni veterinari na graničnim inspekcijskim postajama moraju procije niti i utvrditi, kada je to potrebno, sastojke mješovitih proizvoda i hrane te odrediti je li proizvod životinjskog podrijetla koji sadržavaju mješoviti proizvod i hrana dostatno prerađen da više ne zahtjeva veterinarske preglede predviđene zakonodavstvom Unije.

 

KOJI SU USLOVI EU ZA TREĆE ZEMLJE, U KOJE I BIH SPADA?

Pošiljke mješovitih proizvoda koji u sebi sadrže 50% ili više, proizvoda životinjskog podrijetla, osim mesnih proizvoda, moraju dolaziti iz:

treći zemlja ili njihovi dijelova odobrenim za uvoz odnosnog mliječnog proizvoda u Europsku uniju, navedenim u tablici iz Priloga I Uredbe Komisije (EU) br. 605/2010 te podvrgnut postupku termičke obrade koja se zahtijeva za takve proizvode u odnosu na odobrenu zemlju;

trećim zemljama iz kojih je dozvoljen uvoz proizvoda životinjskog podrijetla u odnosu na životinjsku vrstu od koje su dobiveni, navedenim na popisu zemalja u tablici iz Priloga Odluke Komisije (EU) br. 2011/163;

odobrenim objektima od strane Europske komisije za uvoz mliječnih proizvoda u Europsku uniju popraćeni odgovarajućim certifikatom koji je za navedene proizvode životinjskog podrijetla propisan zakonodavstvom Unije ili trgovački dokument, ukoliko takav certifikat nije potreban.

 

Napomena

S tim u vezi postoje i određene zakonitosti odnosno ograničenja koje treba poštivati u trgovini prilikom uvoza mješovitih proizvoda iz trećih zemalja ukoliko mješoviti proizvod i prerađeni mliječni proizvod sadržan u mješovitom proizvodu nisu proizvedeni u istoj trećoj zemlji. Osnovno pravilo je da mješoviti proizvod ne smije sadržavati prerađeni mliječni proizvod koji je podrijetlom iz treće zemlje koja predstavlja veći rizik odnosno ima niži zdravstveni status u odnosu na bolest slinavke i šapa nego li je zdravstveni status u odnosu na bolest slinavke i šapa u trećoj zemlji proizvodnje mješovitog proizvoda.

Ukoliko je mješoviti proizvod proizvedeni u odobrenoj trećoj zemlji koja je navedena u stupcu“C“ u kojem se i Bosna i Hercegovina nalazi, tablice iz Priloga I Uredbe Komisije (EU) br. 605/2010, treće zemlja izvoznica može ugraditi mliječni proizvod u mješoviti proizvod jedino iz:

iste treće zemlje u kojoj je proizveden mješoviti proizvod; ili

države članice EU.

KADA JE BOSNA I HERCEGOVINA U PITANJU KOJE SU ODREDBE VEZANE ZA PRERAĐENE PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA KOJI SU SASTAVNI DIO MJEŠOVITOG PROIZVODA?

Obzirom da su uslovi propisani za zemlje koje uvoze u EU kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, ista se nalazi na određenim listama kao što je (dajemo primjer za mlijeko i proizvode od mlijeka):

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju. Slika.

odbrenih BIH objekata za izvoz u Evropsku uniju mlijeka i proizvoda od mlijeka (Spisak objekata u navedenom spisku su navedene i druge sekcije objekata koje BIH ima odobrene)

 

ZAKLJUČAK ZA MJEŠOVITE PROIZVODE

PORIJEKLOM IZ BIH KOJI PODLIJEŽU VETERINARSKIM PREGLEDIMA PRI UVOZU U EU

 Objekat u kojem se proizvode mješoviti proizvodi mora minimalno biti registrovan kod nadležnog entitetskog tijela (može biti i odobren ukoliko proizvodi i robe koje podliježu odobravanju tj. ukoliko proizvodi i mliječni proizvod u vlastitom pogonu.)

 -          Sirovine (prerađeni životinjski proizvod) koje koristi u izradi svog finalnog proizvoda može poticati jedino iz BIH odobrenog objekta ili iz Evropske unije.

 -          Svaka pošiljka se najavljuje od strane subjekta u poslovanju a certificira od strane veterinarskog inspektora nadležnog za pogon u kojem se proizvode mješoviti proizvodi kroz TRACES i prati je certifikat propisan od strane EU za te vrste pošiljki.

 -          Svaka pošiljka se najavljuje graničnoj veterinarskoj inspekciji R Hrvatske na odobrenim ulazima za BIH pošiljke (Stara Gradiška/Nova Sela).

 Upit vezan za gore navedeno možete dostaviti i Uredu za veterinarstvo BiH sa naznaka“Izvoz mješovitih proizvoda iz BIH u EU“ putem elektronske pošte info@vet.gov.ba / putem faksa na broj: 033 565 725/ putem pošte:Ured za veterinarstvo BiH, Maršala Tita 9a/II, 71 000 Sarajevo. 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE