NOVI USLOVI ZA PRIVREMENI UVOZ GOLUBOVA ZA TRKE ILI IZLOŽBE U BOSNU I HERCEGOVINU

Printer-friendly version
12.04.2016

Ovim putem vas obavještavamo da od 25.04.2016.godine stupaju na snagu novi uslovi za privremeni uvoza golubova za trke i izložbe.

Privremeni uvoz je moguć po dosadašnjim uslovima do 25.04.2016.godine ili prema novim uslovima ukoliko nadležno tijelo zemlje izvoznice uskladi modele certifikata sa Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, sve pošiljke koje su upućene 15 dana prije gore navedenog datuma će moći biti privremeno uvezene po dosadašnjim uslovima i nakon stupanja na snagu gore navedenih uslova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo vas da stupite u kontakt sa Uredom za veterinarstvo Bosne I Hercegovine putem:

e-mail adrese : elna.kolasinac@vet.gov.ba  ili  zeljko.kovac@vet.gov.ba ili faruk.kaukcija@vet.gov.ba

ili

pozivom na broj : 033 565- 706 ili  565- 714 ili 565-737

 

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE