Trilateralna trgovina proizvoda životinjskog porijekla preko Bosne i Hercegovine

Printer-friendly version
23.11.2015

Šta je trilaterlarna trgovina proizvoda životinjskog porijekla?

Trilateralna trgovina proizvoda životinjskog porijekla je trgovina u slučaju kada se u Bosnu i Hercegovinu (treća zemlja je svaka zemlja koja nije članica EU) uvezu proizvodi životinjskog porijekla iz treće zemlje u cilju uskladištenja prije re-izvoza na tržište Evropske unije.

 
Koji su to prema propisima na snazi EU sanitarni uslovi:
 
1)   Pošiljka mora biti skladištena u BiH objektu odobrenom za EU tržište-svaki objekat koji ima odobrenje za izvoz proizvoda životinjskog porijekla na tržište EU je odobren da vrši trilateralnu trgovinu;
2)   Pri re-izvozu takve pošiljke moraju biti praćenje veterinarsko zdravstvenim certifikatom iz Bosne i Hercegovine iako nije vršena nikakva obrada u Bosni i Hercegovini-ovaj se certifikat izdaje na osnovu certifikata sa kojim je pošiljka dopremljena u Bosnu i Hercegovinu koji može ali ne mora pri re-izvozu pratiti pošiljke iz Bosne i Hercegovine (uvijek se savjetuje da se i veterinarski certifikat sa kojim je roba dopremljena u Bosnu i Hercegovinu u cilju pružanja svih potrebnih informacija o pošiljci);
 
Objekat porijekla pošijke koja se re-izvozi
 
Upis objekat u Upisnik Ureda je propisan Pravilnikom o uslovima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u Bosnu i Hercegovinu („Službeni glasnik BiH“ broj 57/12) i u tu svrhu je objavljena i procedura na web stranici Ureda za veterinarstvo BiH.
Kod trilateralne trgovine je potrebno obratiti pažnju da je ista jedino dozvoljenja ukoliko se radi o objektima koji imaju odobrenje za izvoz na tržište EU.
Stoga je bitno je da svaki put provjerite da li dati objekat porijekla proizvoda životinjskog porijekla koje planirate re-izvoziti u EU ima odobrenje prema EU listama odobrenih objekata isto možete obaviti putem ovog linka: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm#
Od ovog pravila su izuzeti objekti koji su odobreni i koji se nalaze na teritoriji jedne od članica EU ili plove pod njenom zastavom-isti se moraju nalaziti na ovom linku:
 

Više informacija

Dodatne informacije o gore navedenom mogu zahtijevati objekti koji se nalaze na linku BIH objekti i to tako što će zahtjev sa naznakom „Trilateralna trgovina objekta __________ (naziv odobrenog EU objekta iz BiH) dostaviti putem pošte Ured za veterinarstvo BiH, Maršala Tita 9a/II, 71 000 Sarajevo, ili putem elektronske pošte na adresu info@vet.gov.ba ili faksom na broj 033 565 725
 

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE