Izdavanje certifikata u međunarodnom prometu- izvoz iz Bosne i Hercegovine

Printer-friendly version
19.11.2015

Šta je svjedodžba- certifikat?

Svjedodžba-certifikat je javna isprava koja sadrži podatke o vlasniku životinje, identitetu pošiljke (obaveznoj oznaci), porijeklu i zdravstvenom stanju. Prilikom svakog uvoza, izvoza ili provoza robe životinjskog porijekla, roba mora biti popraćena propisanom međunarodnom veterinarskom svjedodžbom – certifikatom kojim se garantira zdravstvena ispravnosti pošiljke, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Koja nadležno tijelo u BiH/ovlaštena osoba kreira, štampa i izdaje svjedodžbe-certifikate za međunarodni promet-izvoz iz BiH?

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine je kao nadležno tijelo zaduženo za kreiranje, štampanje i izdavanje međunarodnih certifikata službenim veterinarima Bosne i Hercegovine koji imaju ovlaštenje izdato od Ureda za certifikaciju pošiljki životinjskog porijekla u skladu sa Odlukom o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“ broj 33/03, sa izmjenama i dopunama)

Službeni veterinar na osnovu propisane procedure subjektu u poslovanju izdaje popunjene obrasce certifikata zadužene od Ureda i o istom vodi evidenciju i vrši sve potrebne provjere u cilju pružanja garancija zahtijevanih od zemlje uvoznice.

Kako se podnosi zahtjev prema Uredu za veterinarstvo za izdavanje certifikata?

 Službeni veterinar, na osnovu zahtjeva koji mu uputi stranka za potrebe izvoza, Uredu dostavlja :

-   popunjen Zahtjev;

-  uplaćenu visinu Nadoknade za izdavanje međunarodnih certifikata;

 u slučaju da je službeni veterinar spriječen da lično podigne međunarodne certifikate Punomoć za lice koje će da izvrši preuzimanje certifikata od Ureda za veterinarstvo BiH u ime službenog veterinara; 

 - ukoliko je službeni inspektor izdavao međunarodne certifikate dužan je dostaviti i Evidenciju o izdatim certifikatima.

Kako provjeriti dodatne informacije?

Za detaljnije informacije o oznaci certifikata, uplatnom računu i stanju certifikata službeni veterinar se može direktno obratiti Uredu putem telefonskog broja 033 565 710 ili 033 565 734;

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE