Izvoz hrane za životinje

Printer-friendly version
30.10.2015

IZVOZ HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA U EVROPSKU UNIJU

I) Izvoz hrane za životinje neživotinjskog porijekla iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju je dozvoljen kada:

     1. subjekt u poslovanju sa hranom za OBJEKAT u njegovoj nadležnosti posjeduje validnu registraciju ili odobrenje izdato od strane nadležnog entitetskog tijela Federacije ili Republike Srpske ili Brčko distrikta

  2. objekat iz tačke 1. se nalazi na listi objekata registriranih/odobrenih u skladu sa Uredbom (EZ) broj 183/2005 koju vodi Ured za veterinarstvo BiH:

Lista registriranih  

Lista odobrenih

 3.   hrana za životinje neživotinjskog porijekla iz Bosne i Hercegovine koja se izvozi u Evropsku uniju ispunjava i zahtjeve utvrđene u Uredbi (EZ) broj 183 i bilo kojem drugom zakonodavstvu Zajednice kojim se utvrđuju pravila za hranu za životinje.

Više informacija na

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm

 

II) Procedura odobravanja uvoznog objekta

 

Obzirom da nisu utvrđene liste odobrenih objekata za hranu za životinje neživotinjskog porijekla od strane Evropske Komisije u članu 24. gore navedene Uredbe su propisane privremene mjere i to da se uvoz nastavlja odobravati prema uvjetima utvrđenima u članku 6. Direktive 98/51/EZ, stoga je potrebno imati registriranog ZASTUPNIKA s poslovnom nastanom na području Evropske unije koji je prema Direktivi dostavio potrebnu izjavu i druge dokumente koji se zahtijevaju za upis OBJEKTA u listu odobrenih objekata za izvoz na tržište Evropske unije.

Zastupnik za uvozni objekat može biti u bilo kojoj zemlji članici Evropske unije (potrebno provjeriti sa nadležnim tijelom zemlje članice na čije se tržište planira stavljati hrana za životinje da li je dovoljan zastupnik kojeg već imaju u jednoj od članica ili postoji i dodatna procedura), a nadležno tijelo Republike Hrvatske je u tu svrhu izdalo i NAPUTAK o načinu prijave zastupnika i uvozu. Svaka članica Evropske unije je na svojoj web stranici izradila naputak-link vezan za obaveze zastupnika za uvoz iz trećih zemalja.

 

III) Procedura odabira graničnog prijelaza u EU

 

Kada su ispunjeni gore navedeni zahtjevi prilikom izvoza potrebno je voditi računa o mjestu ulaska u Evropsku uniju. Naročito kada se izvoz planira u ili preko Republike Hrvatske koja je u članu 3. Pravilnika o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja („Narodne novine 158/2013“) odredila da:

 

a)    Pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koje se uvoze i kojima je krajnje odredište u Republici Hrvatskoj, moguće je uvoziti preko svih međunarodnih graničnih prijelaza koji su određeni za promet roba.

b)    Pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koje se uvoze preko ulazne točke u Republici Hrvatskoj, a mjesto uvoza je u drugoj državi članici Europske unije, moguće je uvoziti jedino preko ulaznih točaka iz Priloga I. i II. gore navedenog Pravilnika.

 

Za dodatne informacije upit sa naznakom „izvoz hrane neživotinjskog porijekla u EU“ se može dostaviti putem e-mail na adresu info@vet.gov.ba ili faksom na broj 033 565 725 ili poštom na adresu Ured za veterinarstvo BiH, Maršala Tita 9a/II, 71 000 Sarajevo

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE