INFORMACIJA O MOGUĆNOSTI PROVOZA PROIZVODA OD MLIJEKA

Printer-friendly version
22.10.2015

INFORMACIJA O MOGUĆNOSTI PROVOZA PROIZVODA OD MLIJEKA NAVEDENIH U ČLANU 4. UREDBE EVROPSKE KOMISIJE KOPNENIM PUTEM PREKO TERITORIJE EVROPSKE UNIJE IZ OBJEKTA KOJI NISU ODOBRENI ZA IZVOZ NA TRŽIŠTE EVROPSKE UNIJE

Obaviještavamo sve zainteresovane subjekte da smo od strane Direkcije za zdravlje i hranu Evropske komisije (DG SANTE) upoznati da objekti koji nisu odobreni za izvoz iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije (odnosno nisu navedeni na listi odobrenih objekata) mogu vršiti provoz, kopnenim putem preko teritorije Evropske unije u druge zemlje, proizvoda od mlijeka koji su dobiveni korištenjem postupaka obrade navedenih u članu 4. Uredbe EC broj 605/2010, osiguravajući da su takve pošiljke praćene odgovarajućim modelom certifikata za provoz.

Svi subjekti zainteresovani za provoz opisane grupe proizvoda mogu se obratiti Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u svrhu pripreme svih potrebnih procedura.

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE