OBAVIJEST O USLOVIMA ZA IZVOZ MESA PERADI I PROIZVODA OD MESA PERADI U BRAZIL

Printer-friendly version
26.05.2014

Dana 26.05.2014. godine od strane Ambasade Federativne Republike Brazil u Sarajevu, zaprimljena je obavijest o veterinarsko- zdravstvenim uslovima za uvoz mesa peradi i proizvoda od mesa peradi na tržište Federativne Republike Brazil.

Dana 24.02.2017. godine od strane Ambasade Federativne Republike Brazil u Sarajevu, zaprimljena je obavijest o veterinarsko- zdravstvenim uslovima za uvoz pasa i mačaka u Federativnu Republiku Brazil.

Dana 08.03.2017. godine od strane Ambasade Federativne Republike Brazil u Sarajevu, zaprimljena je obavijest o veterinarsko- zdravstvenim uslovima za genetskog materijala peradi na tržište Federativne Republike Brazil.

S tim u vezi, svi subjekti u poslovanju koji su zainteresovani za izvoz navedenih proizvoda na tržište Federativne Republike Brazil, i koji ispunjavaju navedene uslove mogu se obratiti Uredu za veterinarstvo BiH na info@vet.gov.ba sa naznakom: „Izvoz mesa peradi iz BiH u Brazil“, u cilju daljnje komunikacije sa nadležnim tijelom Federativne Republike Brazil i provođenja daljnjih potrebnih aktivnosti kao što je izrada modela certifikata i usaglašavanja istog.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE