SVIM VLASNICIMA KUĆNIH LJUBIMACA KOJI PUTUJU U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE SA SVOJIM KUĆNIM LJUBIMCEM

Printer-friendly version
05.07.2013

Ovim putem vas obavještavamo da je nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika ili osobe odgovorne za životinje u ime vlasnika iz Bosne i Hercegovine u zemlje članice Evropske unije propisano Regulativom (EZ) 998/2003.

 

U skladu sa navedenom Regulativom Evropske unijepotrebno je da kućne ljubimce prilikom nekomercijalnog kretanja iz Bosne i Hercegovine u zemlje članice Evropske unije prati pored pasoša i veterinarsko zdravstveni certifikat.

 

Veterinarsko zdravstveni certifikat u skladu sa Odlukom o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“ broj 33/03, 14/04, 35/05) Ured za veterinarstvo BiH izdaje službenom veterinaru na osnovu podnesenog zahtjeva.

 

Certifikat može potpisati samo službeni veterinar, kojeg je ovlastio Ured za veterinarstvo BiH  i čiji potpis je deponiran u Registru Ureda za veterinarstvo BiH.

 

Službeni veterinar (ovlašten za potpisivanje certifikata u međunarodnom prometu) je ovlašten od strane Ureda za veterinarstvo BiH na prijedlog:

1.Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Federaciji BiH (vidi Prilog III ove obavijesti);

2.Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (vidi Prilog III ove obavijesti);  

3.Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, sa svojim organima nadležnim za provođenje propisa iz područja veterinarstva (vidi Prilog III ove obavijesti);

 

Službeni veterinar može ovlastiti drugu osobu za preuzimanje veterinarsko zdravstvenih certifikata u njegovo ime, na punomoći koju izdaje službeni veterinar moraju biti navedeni podaci osobe koju ovlašćuje da preuzme veterinarske certifikate i dostavi službenom veterinaru na popunjavanje.

 

Ured za veterinarstvo BiH u skladu sa gore navedenom Odlukom je dužan u roku od 10 dana izdati veterinarsko zdravstveni certifikat.

 

Koraci koje vlasnik poduzima prije nekomercijalnog kretanja kućnog ljubimca:

 

 

  1. Životinja mora nositi jasno čitljivu tetovažu ili sistem elektronske identifikacije (transponder- mikročip);

 

  1. Imati validan pasoš (vlasničku knjižicu), kojeg je izdao veterinar kojeg je ovlastilo nadležno entitetsko tijelo BiH, kojim se potvrđuje da:

 

a)      je nad životinjom provedena validna vakcinacija protiv bjesnoće u skladu s Prilogom Ib Regulative (EZ) 998/2003;

 

b)      gdje je to bilo potrebno provedene su preventivne zdravstvene mjere vezane za druge bolesti kako bi se osigurala kontrola bolesti, osim bjesnoće, koja se može prenijeti kretanjem kućnih životinja (provjeriti sa nadležnim tijelom zemlje članice Evropske unije u koju se putuje da li je potrebno dodatne mjere provesti nad životinjom prije ulaska u istu);

 

  1. Obratiti se službenom veterinaru (vidi Prilog III. ove obavijesti- adrese i kontakti nadležnih entitetskih tijela) ovlaštenom za potpisivanje certifikata sa zahtjevom da se Zahtjev iz Priloga I. ove obavijesti popuni za izdavanje certifikata.

 

  1. Zahtjev popunjen od strane službenog veterinara kao i uplatnica za izradu i izdavanje certifikata iz Priloga II. ove obavijesti (koju popunjava i uplaćuje vlasnik životinje) dostaviti na protokol Ureda za veterinarstvo BiH.

 

  1. Zahtjev i uplatnicu na protokol Ureda za veterinarstvo BiH dostavlja službeni veterinar i preuzima certifikate. Ukoliko je službeni veterinar ovlastio drugu osobu da preda popunjen zahtjev i uplatnice na protokol Ureda za veterinarstvo BiH kao i da preuzme certifikate u njegovo ime (vidi Prilog IV. ove obavijesti) ovlaštena osoba mora preuzete certifikate od Ureda za veterinarstvo BiH dostaviti službenom veterinaru na popunjavanje, potpisivanje i ovjeravanje.

 

  1. Ukoliko vlasnik ima ovlaštenje od službenog veterinara iz tačke 5. ove obavijesti Uredu za veterinarstvo BiH dostavlja :

 

a)      popunjen Zahtjev od strane službenog veterinara iz Priloga I. ove obavijesti;

b)     uplatnice popunjene u skladu sa Prilogom II. ove obavijesti;

c)      punomoć za preuzimanje certifikata od Ureda za veterinarstvo BiH u ime službenog veterinara iz Priloga IV. ove obavijesti;

 

  1. Službeni veterinar na osnovu podataka koji se traže u certifikatu a u skladu sa Regulativom (EZ) 998/2003, provjerava da li životinja ispunjava tražene uslove (pregleda identifikacijsku dokumentaciju životinje i vrši sve druge provjere vezane za životinju), zatim popunjava certifikat, potpisuje i stavlja svoj pečat.

 

  1. Vlasnik životinje preuzima popunjenu svjedodžbu od službenog veterinara i prilaže ga uz pasoš na uvid graničnim službenicima zemalja Evropske unije prilikom ulaska na teritoriju zemlje članice Evropske unije.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE