IZVOZ MEDA U EVROPSKU UNIJU - Obavijest zainteresovanim subjektima u poslovanju sa hranom

Printer-friendly version
18.04.2013

Odobrenjem Plana praćenja i kontrole rezidua za med Evropske komisije i uvrštavanjem Bosne i Hercegovine na listu trećih zemalja sa odobrenim planom Odlukom Evropske komisije broj 2013/161 koja dopunjuje Odluku Evropske komisije broj 2011/163/EU o odobravanju planova koje podnose treće zemlje, stvorena je pretpostavka za izvoz meda u Evropsku uniju.
Sve daljnje procedure u smislu odobravanja za izvoz meda u Evropsku uniju utvrđene su odredbama Pravilnika o načinu odobravanja objekata koji se bave uzgojem živih životinja, proizvodnjom, preradom, obradom i skladištenjem proizvoda životinjskog porijekla za izvoz na tržište Evropske Unije („Službeni glasnik BiH“ broj 102/12).

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE