Uputstvo o veterinarsko zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati pošiljke mesa goveda sa Novog Zelanda prilikom uvoza u BiH

Printer-friendly version
03.08.2012

Uputstvo možete preuzeti na selećem linku:

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE