06.12.2016

 U organizaciji projekta "Tehnička pomoć u koordinaciju Programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja u Bosni i Hercegovini - Faza III", koji financira Evropska unija u saradnji sa Uredom za veterinarstvo BiH kao vodećom korisničkom institucijomu okviru

06.12.2016

 U Mostaru je 29.11.2016.

06.12.2016

 Projekat "Tehnička pomoć u koordinaciju Programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja u Bosni i Hercegovini - Faza III, k

02.12.2016

Radi povećanog broja pokušaja unošenja iz Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika sa neodgovarajućnom dokumentacijom, obavještavamo sve vlasnike kućnih ljubimaca, a naročito pasa, da je nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika ili osobe odgovorne za životinje u ime vlasnika iz Bosne i Hercegovine u zemlje članice Evropske unije propisano

22.11.2016

Kancelarija / Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u narednom periodu će vršiti pripremne radnje koje se odnose na prelazak sa starog VIS (Veterinarski Informacioni Sistem) sistema za najavu pošiljki na novi, čija će primjena početi od 01.01.2017. godine.

Syndicate content
Više o brucelozi

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE