27.07.2015
23.07.2015

 Ovim putem vas obavještavamo da je Naredbom o izmjeni naredbe o uplatnim računima za administrativne takse (Sluzbeni glasnik BiH 57/15) došlo do ukidanja odredjenih vrsta prihoda koje su se koristile prilikom uplate naknade za izdavanje veterinarskih certifikata. Ukinute se sljedece vrste prihoda: 722552, 722553, 722554 i 722556. Sve uplate za izdavanje veterinarskih certifikata ce se vrsiti na vrste prihoda: 722555 i 722557. Naredba stupa na snagu od srijede 29.07.2015. godine.

22.07.2015
22.07.2015
22.07.2015

U 2011. godini širom svijeta obilježava se 250 godina časne i drevne veterinarske profesije....

Daleke  1761. godine, Claude Bourgelat  uspio je uvjeriti kralja Francuske -  Luja XV,  o potrebi da se inicira obuka budućih specijalista za liječenje bolesti životinja.

Syndicate content